وام نیکو یک صندوق قرض‌الحسنه دوستانه که با هدف پاسداشت و اجرای سنت قرض‌الحسنه راه اندازی شده و اعضا با پرداخت حق ماهانه، وام بدون بهره، بدون کارمزد و بدون ضامن دریافت می‌کنند. http://vamenikoo.ir 2019-02-22T16:44:29+01:00 text/html 2019-01-30T14:54:55+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت هفتاد و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/104 <div align="justify"><font size="2">یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» همچنین با کمک خیرین نیک‌اندیش، هفتاد و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و ششمین وام نیکو به مبلغ نه میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم مینا عابدان‌زاده واریز گردید.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN76.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2019-01-04T18:28:56+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت هفتاد و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/103 <div align="justify"> <font size="2">&nbsp;یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هفتاد و پنجمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN75.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2019-01-04T07:13:03+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت هفتاد و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/102 <div align="justify"><font size="2"> یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2">هفتاد و چهارمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به آقای علیرضا اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN74.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2019-01-04T07:10:29+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت هفتاد و سومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/100 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و سومین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای مجتبی پناهی واریز گردید.</font><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN73.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div><br><br> text/html 2018-11-30T17:41:37+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت هفتاد و دومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/99 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد.<br><br></font></div><div align="justify"><font size="2">هفتاد و دومین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای مرتضی غلام‌پور واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN72.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="bottom"></div> text/html 2018-11-04T03:04:34+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت هفتاد و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/98 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتاد و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتاد و یکمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به خانم فریده کیانی‌فرد تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN71.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div> text/html 2018-10-05T05:01:34+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت هفتادمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/97 <div align="justify"><font size="2"> با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» هفتادمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">هفتادمین وام نیکو به مبلغ نه میلیون تومان طبق نوبت به حساب </font><font size="2"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آقای سیدحسین آل‌یاسین</font> واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN70.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div><div align="justify"><br></div> text/html 2018-07-29T13:12:28+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/96 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و نهمین وام نیکو به مبلغ نه میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم مریم شیخی واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN69.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div></div> text/html 2018-07-29T13:10:14+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/95 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و هشتمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به آقای محمدصادق شهسوار تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای علی‌اکبر دهقانی واریز گردید.</font><br><br></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN68.png" alt="" hspace="0" align="absmiddle" vspace="0" border="1"></div> text/html 2018-07-04T02:34:31+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و هفتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/94 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و هفتمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN67.png" alt="" hspace="0" align="absmiddle" vspace="0" border="1"><br></div></div> text/html 2018-06-28T16:58:03+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو بج کت و کیف وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/93 <div align="justify"><font size="2">در پایان سال چهارم فعالیت وام نیکو، اولین محصول تبلیغاتی وام نیکو به تعداد محدودی آماده عرضه و فروش به اعضای وام نیکو است.<br><br></font><font size="2">اعضای محترم وام نیکو برای تهیه‌ی یک عدد بج، مبلغ ۲۰ هزار تومان به حساب وام نیکو واریز نموده تا بعد از اطلاع از طریق همین مطلب یا معرفین، بج به دست آن‌ها برسد.<br><br></font><font size="2">بج را می‌توانید روی کت، لباس یا کیف نصب نمایید. <br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/Baj.jpg" alt="" hspace="0" height="450" align="bottom" width="450" vspace="0" border="1"><br></div></div> text/html 2018-04-29T14:25:48+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/92 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و ششمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای عباس فرج‌زاده واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN66.png" alt="" vspace="0" border="1" hspace="0" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2018-04-29T14:17:39+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/91 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2"><font size="2">شصت و پنجمین</font> وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به آقای حمید اکبری تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN65.png" alt="" vspace="0" border="1" hspace="0" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2018-03-30T02:28:23+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/90 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و چهارمین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید. &nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN64.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></font></div> text/html 2018-03-30T02:26:25+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت شصت و سومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/89 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» شصت و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">شصت و سومین وام نیکو به مبلغ سه میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.&nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN63.png" alt="" align="absmiddle" vspace="0" hspace="0" border="1"></font></div>